:: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๐ สุราษฎร์ธานี :: ยินดีต้อนรับ ...เมืองร้อยเกาะ...เงาะอร่อย...หอยใหญ่...ไข่แดง...แหล่งธรรมะ  
           


       ประวัติความเป็นมา
       ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
       โครงสร้าง/อัตรากำลัง
       สถานที่ตั้ง
       แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียม

       สุราษฎร์ธานี
       ชุมพร
       ภูเก็ต
       ระนอง
       พังงา

เว็ปไซต์จังหวัดอื่น ๆ

Link ศูนย์เทคโนฯ เขต อื่น ๆ

 
     
 
 
 
 
นายบรรจบ  น้อยสันโดด
 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายเดโช  รักตะสิงห์
นางสาวนัสยมล  หนูยัง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสราวุธ  คงช่วย
นางสาวฐิติภรณ์  สวัสดี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
     
     


กลับหน้าแรก