หน้าแรก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลจังหวัด ส่วนราชการ ติดต่อเรา
เมนูหลัก

ประวัติศสข.10 สฎ.
สถานที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่
ตารางเวรฯ
ลูกข่ายที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์ข่ายมหาดไทย
กำหนดการประชุม VCS
รายงาน
โหลดฟอร์ม
แจ้งอุปกรณ์ขัดข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน


รวมLink

  เว็บศูนย์สื่อสารเขต


  เว็บจังหวัดทั่วไทย


  เว็บกระทรวงต่างๆ


 FREE TV online


หนังสือพิมพ์
ภารกิจการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Prevent and maintenance และเปลี่ยน แบตเตอรี่ UPS ระบบ โทรศัพท์ Alcatel IPPhone และ Ericsson MD110 จังหวัด พังงา ภูเก็ตภารกิจการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดย สนับสนุน การประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านรถสื่อสารดาวเทียม ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจการประสานงาน และการอำนวยความสะดวก ประชาชน ที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ ค่าย ธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรี ขันต์ภารกิจการติดตั้งระบบสื่อสารทางไกล ระบบ MPLS จังหวัดลูกข่าย สราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา


สาระน่ารู้

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ์
ไวรัสปลอมตัวเป็น"แอนตี้ไวรัส"
สปายแวร์"ปลั๊กอิน"ไฟร์ฟอ์ก

3G คืออะไร


วิธีป้องกันไข้หวัด 2009
บริหารคอ เพิ่มพลัง บรรเทาปวด
แก้ปวดหลังแบบง่ายๆ
Google

ค้นหาข้อมูลทั่วโลก

 


free web counter

เริ่มนับตั้งแต่ 20/9/52


จัดทำโดย:
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 65441 มท.
องค์การ 077 - 272593นายสันติภพ สรวมศิริ
ผอ.ศสข.10 (สุราษฎร์ธานี)
:แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด:เกาะนางยวน


เกาะพงัน


เกาะสมุย