ติดต่อ ศสข.10 (สฎ)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000

65342 , 077-272593
zonel10@moi.go.th

Contact image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)
Address:
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000
เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
84000
ประเทศไทย
Phone:
077 272593 65442
Fax:
65466
Send an Email
Miscellaneous Information: